دیگر نگران دادن تسویه حساب به کار فرما نباشید

یکی از مشکلات موجود در رابطه کارگران وکارفرمایان که موجب مطرح شدن پرونده هایی در مراجع دادرسی کار می شد این بود که کارفرمایان محترم برگ تسویه حساب از کارگر خود می گرفتند مبنی بر این که کارگر همه حقوق و مزایای خود را از کارفرما دریافت نموده است، حتی برخی از کارفرمایان به گرفتن یک برگ اکتفا نکرده و با مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی اقدام به تنظیم سند رسمی در این باره می کردند، دو شعبه دیوان عدالت اداری در این رابطه دو رای مشابه صادر نمودند که نهایتاً با ارائه دادخواستی از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست صدور رای وحدت رویه در این باره شد که نهایتاً هیات مذکور در 1397/01/21 به صدور رای وحدت رویه 17-20 پراخت که رای مزبور در مورخ 97/6/10 در روزنامه رسمی کشور منتشر شد. رای وحدت رویه مذکور به این شرح است:” مطابق ماده ۳۷ قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می‌کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند ۳ ماده ۱۲ و ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رأی ایجاد رویه تصویب می‌شود. این رأی برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاتباع است.”

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزرت تعاون،کار ورفاه اجتماعی، تصویب نامه هیات محترم وزیران را مبنی بر تعیین کمک هزینه مسکن کارگران از ابتدای فروردین 1398 به مبلغ یک میلیون ریال، جهت اجرا ابلاغ کرد.

برای دیدن خبر مربوط به تصویب نامه فوق روی لینک https://rkj.mcls.gov.ir/fa/news/148114 کلیک کنید.

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران در سال 98 ابلاغ شد.

حق مسکن سال 98 کارگران
بر اساس مصوبه 98/2/10 هیات وزیران حق مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 98 به صد هزارتومان در ماه افزایش پیدا کرد.


بر اساس مصوبه 98/2/10 هیات وزیران حق مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 98 به صد هزارتومان در ماه افزایش پیدا کرد. برای دریافت فایل پی دی اف مصوبه مذکور روی لینک http://dotic.ir/News/View/3105 کلیک نمایید.

دادرسی الکترونیکی دعاوی کارگری و کارفرمایی

آیین دادرسی کار از ابتدای سال 92 در هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی لازم الا جرا شد، آیین دادرسی مذکور دارای 11 فصل و 116 ماده بود. در سال 97 و در راستای تحولات جامعه و الزامات قانونی، شورای عالی کار فصل جدیدی به فصول گذشته آیین دادرسی کار اضافه کرد که پس از تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا ابلاغ شد. برای مطالعه فصل مذکور روی لینک مقابل http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=17818کلیک نمایید.

حق مسکن کارگران در سال 98

از میانه سال 95 که هیات دولت حق مسکن ماهانه کارگران را از 20 هزارتومان به 40 هزارتومان افزایش داد، مبلغ مذکور افزایش نیافته است، افزایش حق مسکن کارگران در سال 98 نیازمند تصویب هیات وزیران و ابلاغ مصوبه هیات دولت می باشد که این امر تاکنون رخ نداده است.

معمای پایه سنواتی

سوال شایع در باره نرخ پایه سنواتی روزانه این است که اگر کسی در سال گذشته یا دو سال گذشته مبلغ مذکور را دریافت کرده باشد و اکنون همجنان در همان کارگاه سالهای گذشته خود کار می کند آیا می بایست امسال عدد 23333 ریال روزانه را نیز درافت کند؟ پاسخ به این سوال مثبت است. چون قانونگذار و دولت این مبلغ را برای تفاوت قائل شدن بین کارگر تازه وارد به بازار کار و کارگر با سابقه، مقرر کرده است.

در اجرای تبصره 1 ماده 36 قانون کار، شورای عالی کار از سال 92 در بخشنامه حداق مزد سالانه آن سال، مبلغی را به عنوان نرخ پایه سنواتی روزانه برای جبران خدمات کارگرانی که در سال 92 دارای یک سال سابقه شده باشند، تعیین کرد، اصولاً کارگری که از سال 92 تاکنون در یک کارگاه مشغول به کار باشد می بایست هرساله نرخ پایه سنواتی روزانه را دریافت کرده باشد و عدد مزبور هر ساله به حداقل حقوق سالانه کارگرموصوف اضافه شده باشد و در سال 98 هم چنین کارگری استحقاق دریافت نرخ پایه سنواتی روزانه به میزان 23333 ریال را دارا می باشد.

نکته دیگر اینکه نرخ پایه سنواتی روزانه با حق سنوات موضوع ماده 24 و تبصره4 ماده 7 قانون کار( الحاقی اردیبهشت 94) متفاوت است، کی می بایست این دو مفهوم را با هم خلط ننمود.

تارنمای اداره کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را ببینید.

تارنمای اداره کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جامع ترین و به روز ترین اطلاعات در باره روابط کار، طبقه بندی مشاغل، دعاوی کارگری و کار فرمایی، حل اختلاف کار گر و کار فرما، حداقل حقوق، حداقل مزد، استاندارد سازی مشاغل و … را در خود جای داده است. برای وارد شدن به تارنمای فوق الذکر روی لینک http://rkj.mcls.gov.ir کلیک کنید.